پرداخت آنلاین

پرداخت از طریق درگاه های پرداخت اینترنتی

بیشتر

ثبت واریز

پرداخت از طریق حواله بانکی یا کارت به کارت

بیشتر

نتیجه پرداخت

پیگیری و جستجوی نتیجه پرداخت

بیشتر

  • بانک پارسیان 83000002443002 (به نام ستاره فناوری اطلاعات خاورمیانه)
  • بانک اقتصادنوین 1804-850-4964766-1 (به نام ستاره فناوری اطلاعات خاورمیانه)

  • بانک پارسیان 6221061080026653 (به نام ستاره فناوری اطلاعات خاورمیانه)
  • بانک اقتصادنوین 6274121148442353 (به نام ستاره فناوری اطلاعات خاورمیانه)

  • *780*2002709# (گروه ستاره خاورمیانه)

اطلاعات موجود نیست.